คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดริ้วขบวนนำต้นเทียนพรรษา

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ วัดมงคลเวฬุวัน ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดริ้วขบวนนำต้นเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ไปถวายให้แก่พระภิกษุสงฆ์