Author name: pasangic

ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำการปรึกษาด้านธุรกิจบริการ Service Provider

ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำการปรึกษาด้านธุรกิจบริการ Service Provider Read More »

มอบโล่ เกียรติบัตร แสดงความยินดีกับ นักศึกษาและครูที่ปรึกษา เข้าร่วมการประกวดและแข่งขันได้รับรางวัล

18 สิงหาคม 2566 เวลา 08.15 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ท่านผู้อำนวยการธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน มอบโล่ เกียรติบัตร แสดงความยินดีกับ นักศึกษาและครูที่ปรึกษา เข้าร่วมการประกวดและแข่งขันได้รับรางวัล ดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ 2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ 3.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะความรู้ทางการเงิน Fin.ดี We can do!!! 4.รางวัล ระดับ 4 ดาว ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 5.เกียรติบัตรผ่านการคัดเลือกแผนธุรกิจ โครงการอาขีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ ระยะที่ 2 (RRR Award 2023) จำนวน 20 ทีม

มอบโล่ เกียรติบัตร แสดงความยินดีกับ นักศึกษาและครูที่ปรึกษา เข้าร่วมการประกวดและแข่งขันได้รับรางวัล Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ครู) สาขาวิชาสังคม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ครู) สาขาวิชาสังคม Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาสังคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาสังคม Read More »

เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ประจำปีการศึกษา 2567

โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

วิทยาลัยการอาชีพป่าซางป่าซาง รับสมัครผู้สนใจ โครงการ อาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส รุ่นที่ 2

สมัครผ่านระบบออนไลน์

วิทยาลัยการอาชีพป่าซางป่าซาง รับสมัครผู้สนใจ โครงการ อาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส รุ่นที่ 2 Read More »

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การประกวดธิดาลำไยลำพูน 2566

วันนี้(5 สิงหาคม 2566) ณ งานลำไยและเกษตรแฟร์ ลำพูน 2023 (หอการค้าแฟร์) ท่านผู้อำนวยการธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การประกวดธิดาลำไยลำพูน 2566 จัดโดยหอการค้าจังหวัดลำพูน และ YEC หอการค้าจังหวัดลำพูน

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การประกวดธิดาลำไยลำพูน 2566 Read More »