คณะครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตัดบาตรถวายพระราชกุศล

วันนี้(28 กรกฎาคม 2566) เวลา 07.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน คณะครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตัดบาตรถวายพระราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566