ลิ้มลองรสชาติ ผลิตภัณฑ์ “ลองกาลิน” ผงน้ำลำไยกระชายดำ ในงานสภากาแฟ จังหวัดลำพูน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ หอศิลป์สล่าเลาเลือง นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทางการศึกษา กล่าวถึงภารกิจต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน ในงานสภากาแฟ จังหวัดลำพูน