ประกาศวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ จำหน่ายสินค้า อาหารเเละเครื่องดื่ม ภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ. 2567

เรื่อง ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ จำหน่ายสินค้า อาหารเเละเครื่องดื่ม ภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ. 2567