ประกาศวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ