ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาสังคม