ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนสำหรับประกอบอาชีพสมัยใหม่ new meta ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนสำหรับประกอบอาชีพสมัยใหม่ new meta ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)