ข่าวประจำวัน

ลิ้มลองรสชาติ ผลิตภัณฑ์ “ลองกาลิน” ผงน้ำลำไยกระชายดำ ในงานสภากาแฟ จังหวัดลำพูน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ หอศิลป์สล่าเลาเลือง นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทางการศึกษา กล่าวถึงภารกิจต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน ในงานสภากาแฟ จังหวัดลำพูน

ลิ้มลองรสชาติ ผลิตภัณฑ์ “ลองกาลิน” ผงน้ำลำไยกระชายดำ ในงานสภากาแฟ จังหวัดลำพูน Read More »

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมการใช้บทเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยการศึกษาตลอดชีวิต

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมการใช้บทเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยการศึกษาตลอดชีวิต ภายใต้โครงการ “การพัฒนาทุนมนุษย์ชาติพันธุ์และชนเผา Manpower” เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยการศึกษาตลอดชีวิต

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมการใช้บทเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยการศึกษาตลอดชีวิต Read More »

ทีมนักเรียนธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน นำคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของทีมธุรกิจ ชมการผลิต และพบสถานประกอบการที่รับผงลำไยกะชายดำ “ลองกาลิน” จัดจำหน่าย ภายใต้โครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ (RRR Award)

3 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหาร ครูและทีมนักเรียนธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน นำคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของทีมธุรกิจ ชมการผลิต และพบสถานประกอบการที่รับผงลำไยกะชายดำ “ลองกาลิน” จัดจำหน่าย ภายใต้โครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ (RRR Award)

ทีมนักเรียนธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน นำคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของทีมธุรกิจ ชมการผลิต และพบสถานประกอบการที่รับผงลำไยกะชายดำ “ลองกาลิน” จัดจำหน่าย ภายใต้โครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ (RRR Award) Read More »

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน ได้รับรางวัล “ท๊อป” 1 ใน 9 สถานศึกษา เสนอบทความวิชาการ “การจัดการเรียนรู้จากพหุวัฒนธรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” “จากความมืดมนสู่แสงแห่งปัญญา”

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 ผู้บริหาร ครูวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน เสนอบทความวิชาการ “การจัดการเรียนรู้จากพหุวัฒนธรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” “จากความมืดมนสู่แสงแห่งปัญญา” ได้รับรางวัล “ท๊อป” 1 ใน 9 สถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน ได้รับรางวัล “ท๊อป” 1 ใน 9 สถานศึกษา เสนอบทความวิชาการ “การจัดการเรียนรู้จากพหุวัฒนธรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” “จากความมืดมนสู่แสงแห่งปัญญา” Read More »

มอบโล่ เกียรติบัตร แสดงความยินดีกับ นักศึกษาและครูที่ปรึกษา เข้าร่วมการประกวดและแข่งขันได้รับรางวัล

18 สิงหาคม 2566 เวลา 08.15 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ท่านผู้อำนวยการธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน มอบโล่ เกียรติบัตร แสดงความยินดีกับ นักศึกษาและครูที่ปรึกษา เข้าร่วมการประกวดและแข่งขันได้รับรางวัล ดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ 2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ 3.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะความรู้ทางการเงิน Fin.ดี We can do!!! 4.รางวัล ระดับ 4 ดาว ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 5.เกียรติบัตรผ่านการคัดเลือกแผนธุรกิจ โครงการอาขีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ ระยะที่ 2 (RRR Award 2023) จำนวน 20 ทีม

มอบโล่ เกียรติบัตร แสดงความยินดีกับ นักศึกษาและครูที่ปรึกษา เข้าร่วมการประกวดและแข่งขันได้รับรางวัล Read More »

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การประกวดธิดาลำไยลำพูน 2566

วันนี้(5 สิงหาคม 2566) ณ งานลำไยและเกษตรแฟร์ ลำพูน 2023 (หอการค้าแฟร์) ท่านผู้อำนวยการธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การประกวดธิดาลำไยลำพูน 2566 จัดโดยหอการค้าจังหวัดลำพูน และ YEC หอการค้าจังหวัดลำพูน

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การประกวดธิดาลำไยลำพูน 2566 Read More »

คณะครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

วันนี้(28 กรกฎาคม 2566) เวลา 17.30น. ณ ที่ว่าการอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน คณะครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

คณะครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร Read More »

คณะครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตัดบาตรถวายพระราชกุศล

วันนี้(28 กรกฎาคม 2566) เวลา 07.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน คณะครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตัดบาตรถวายพระราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

คณะครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตัดบาตรถวายพระราชกุศล Read More »

คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดริ้วขบวนนำต้นเทียนพรรษา

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ วัดมงคลเวฬุวัน ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดริ้วขบวนนำต้นเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ไปถวายให้แก่พระภิกษุสงฆ์

คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดริ้วขบวนนำต้นเทียนพรรษา Read More »