แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
นายสุรชัย ตาปัน
หัวหน้าแผนกแฟชั่นและสิ่งทอ
นางสาวกิตติมา นามหนองอ้อ
ครูพิเศษสอน