ติดต่อเรา

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
🔴191 หมู่ที่ 4 บ้านปางกอตัน ถนนลำพูน – ทุ่งหัวช้าง ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
☎ Tel : 0-5355-5018
📠 Fax : 0-5355-5018 ต่อ 13
📧 Email : pasangicec@gmail.com
🌎 : www.pasangic.ac.th
🟦 : www.facebook.com/pasangic.ac.th